“Transform the way of Teaching-Educator” ปลดปล่อยความคิด สู่มิติใหม่แห่งการเรียนการสอน 22-23 พ.ย. นี้!!

          กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตร “Transform the way of Teaching-Educator” โดย คุณธนชาติ วิวัฒนาภูติ ผู้จัดการอาวุโสโซลูชั่นภาคการศึกษา บริษัท ลานนาคอม จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและการสื่อสารร่วมกันเป็นทีม ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฟรี!! รับจำนวนจำกัด เพียงหลักสูตรละ 40 ท่านเท่านั้น .. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิดา ภานุไพศาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1575


   ลงทะเบียน วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (สำหรับบุคลากร) 

   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (สำหรับบุคลากร) 


   ลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (สำหรับอาจารย์)

   ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (สำหรับอาจารย์)