อบรมหลักสูตร “Transform the way of Teaching-Educator” ปลดปล่อยความคิด สู่มิติใหม่แห่งการเรียนการสอน

     กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) จัดอบรมหลักสูตร “Transform the way of Teaching-Educator” ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และผู้ดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนายธนชาติ วิวัฒนาภูติ ผู้จัดการอาวุโสโซลูชั่นภาคการศึกษา จาก บริษัท ลานนาคอม จำกัด และนายนพดล รัตนวิเศษรัตน์ Education Program Trainer จาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Office 365 เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานและการสื่อสารร่วมกันเป็นทีมด้วย Microsoft Teams และทำความรู้จักกับ Office Apps บนอุปกรณ์พกพา ที่ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาได้สะดวกและรวดเร็ว เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน IT ได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ โทร.0-5596-1510