เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Online

เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน Online

เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน Online

เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน Online

เอกสารประกอบการเรียนการสอน Online อื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://citcoms.nu.ac.th
โทรศัพท์ 0-5596-1524
Line ID : @citcomsnu

Line

Line ID : @citcomsnu ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหา Computer & Internet

Facebook

Facebook @CITCOMS ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหา Computer & Internet

ติดปัญหาการเข้าใช้งาน NU e-Mail ไม่ได้

 เข้า Reset Password ที่  https://password.nu.ac.th/