หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

CITCOMS Training 2021

หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
สำหรับนิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น!! ฟรี!!
 ..

เลือกหลักสูตร เลือกลงทะเบียน ได้ที่ https://training.nu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปณิดา ภานุไพศาล โทร. 092-4358964