หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

CITCOMS Training 2021
หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams
สำหรับนิสิต อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เท่านั้น!! ฟรี!!
 ..
เลือกหลักสูตร เลือกลงทะเบียน ได้ที่ https://training.nu.ac.th/
สอบถาม โทร. 0-5596-1575 คุณปณิดา ภานุไพศาล