เปิดแล้ว! หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562

CITCOMS เปิดรับลงทะเบียนหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562

สำหรับนิสิต อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ฟรี!!

ลงทะเบียนด่วนที่ https://training.nu.ac.th