วิธีการใช้งานโปรแกรม ZOOM สำหรับการประชุม Online

วิธีการใช้งานโปรแกรม ZOOM สำหรับการประชุม Online

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถจองการใช้งานโปรแกรม ZOOM ได้ที่ https://booking.nu.ac.th/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-5596-1524